therealexplanation

Just another WordPress site

ઘર » Archive by category "Uncategorized"

ઇસ્કોનની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વિષે

સેમ ઓલ્ડ બ્રેવ ન્યૂ “ઇસ્કોન”

-કૈલાશ ચંદ્ર દાસ

પ્રથમ લેખ, પ્રથમ વિભાગ
છ ભાગની સીરીઝમાંનો પ્રથમ ભાગ

“…શ્રવણ કર્યા સિવાય, કે સૂચનાઓનું પાલન કર્યા સિવાય, ભક્તિનો દેખાવ નિરર્થક બને છે. અને તેથી ભક્તિમાર્ગમાં તે એક પ્રકારની અડચણ બને છે. તેથી, શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ અને પંચરત્નના વિદ્વાનોના સિદ્ધાંતો પર ભક્તિ સ્થાપિત થયેલી ન હોય તો, ભક્તિના દેખાવનો તત્કાળ નિષેધ કરવો જોઈએ. અનધિકૃત ભક્તને સાચા ભક્ત તરીકે કદી માન્ય કરવો જોઈએ નહિ.” – શ્રીમદ્‌ ભાગવતમ્ ૧.૨.૧૨, ભાવાર્થ.

વાંચન ચાલુ રાખો

અસ્તિત્વવાદ અને “ઇસ્કોન” ડ્રેગન

સેમ ઓલ્ડ બ્રેવ ન્યૂ “ઇસ્કોન”

-કૈલાશ ચંદ્ર દાસ
બીજો લેખ, પ્રથમ વિભાગ
છ ભાગની સીરીઝમાંનો ત્રીજો ભાગ

શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણાદી-પંચરાત્ર-વિધિં વિના
ઐકાંતિકી હરેર ભક્તિર ઉત્પાતાયૈવ કલ્પતે

“અનધિકૃત ભક્તિમય સેવા હરિ માટે, ઉપનિષદ, વેદાંત-સૂત્ર, પુરાણો, ઉપપ્રમેય સાહિત્ય અને નારદ પંચરાત્રની દિશા દ્વારા મંજૂર કરેલા નહિ, સુસંસ્કૃત માનવતામાં બિનજરૂરી વિક્ષેપ છે.” ભક્તિ-રસામૃત-સિંધુ, ૧.૨.૧૦૧

વાંચન ચાલુ રાખો

પૂર્ણ માર્ગદર્શન વિષે

-કૈલાશ ચંદ્ર દાસ

“નવદીક્ષિત વૈષ્ણવ, કે મધ્યમ કક્ષાએ પહોંચેલા વૈષ્ણવ પણ, શિષ્યાનો સ્વીકાર કરી શકે છે. આવા શિષ્યો એ જ કક્ષાના હોવા જોઈએ, અને તેમણે એ પણ સમજવું જોઈએ કે મધ્યમ વૈષ્ણવના અપૂર્ણ માર્ગદર્શન નીચે જીવનના અંતિમ ધ્યેય તરફ તેઓ બહુ સારી રીતે પ્રગતિ કરી શકતા નથી.” – ઉપદેશામૃત ૫, ભાવાર્થ

બલરામજી ભગવાન છે. બલરામજી હંમેશાં ભગવાન રહ્યા છે અને હંમેશાં ભગવાન રહેશે. તેમનો દરજ્જો ભગવાન તરીકે સનાતન છે અને તેથી ક્યારેય તારીખી નથી. થોડા જ સમયે, ભવિષ્યમાં આપણી વર્તમાન તારીખી વ્યવસ્થા ભૂતકાળની અવશેષ બની જશે. ખરું જોતા, ભૌતિક કાળ પોતે જ અંત પામશે જ્યારે આ વિશ્વને નાશ કરવામાં આવશે. ભગવાનનું અસ્તિત્વ જોકે, ક્યારેય નાશ પામતું નથી.

વાંચન ચાલુ રાખો

“ઇસ્કોન” નો આવેગ… આ સમયે

સેમ ઓલ્ડ બ્રેવ ન્યૂ “ઇસ્કોન”

-કૈલાશ ચંદ્ર દાસ

ત્રીજો લેખ, પહેલો વિભાગ

છ ભાગની સીરીઝમાંનો પાચમોં ભાગ

“ એક રાજનૈતિક અથવા અપ્રામાણિક વર્તન નો ભોગ બની શકે છે, અથવા એક ગેરફાયદે સેક્સ માટે મહિલાઓ સાથે સંબંધ રાખી શકે છે. એક પ્રાકૃત સહજીયાઓની જેમ, ભક્તિ સેવા નો એક શો બનાવી શકે છે. અથવા એક પોતાની ફિલસૂફી ને આધાર આપવા અમુક જાતિ સાથે જોડાવાનો અથવા અમુક રાજવંશ સાથે ઓળખવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે, આમ આધ્યાત્મિક ઉન્નતિ પર એકાધિકાર દાવો કરે છે. આમ…એક સ્યુડો ગુરુ બની શકે છે, અથવા કહેવાતો આધ્યાત્મિક ગુરુ…અથવા એક પોતાની ફિલસૂફી અથવા આધ્યાત્મિક જીવન સંબંધિત અભક્તો સાથે સમાધાન કરીને ભૌતિક પ્રતિષ્ઠા ઈચ્છા કરી શકે છે…આ બધો વ્યક્તિગત ઇન્દ્રિય તૃપ્તિઓનો ફાંદો છે. માત્ર કેટલાક નિર્દોષ લોકોને છેતરવા માટે એક અદ્યતન આધ્યાત્મિક જીવનનો એક શો બનાવે છે અને તે એક સાધુ, મહાત્મા અથવા એક ધાર્મિક વ્યક્તિ તરીકે પણ ઓળખાય છે. આ બધાનો અર્થ એ થાય કે કહેવાતો ભક્ત આ તમામ અનિચ્છનીય વેલો દ્વારા ભોગ બન્યો છે અને વાસ્તવિક વેલો, ભક્તિ-લતા, ઠીંગરાઈ જવામાં આવી છે.”

ચૈતન્ય ચરિતામૃત, મધ્ય, ૧૯.૧૬૦, ભાવાર્થ

અહીં આપણે, આ સમયે, ખાસ કરીને વેસ્ટમાં કૃષ્ણ ચેતના આંદોલનના નામે શું પસાર થઈ રહ્યું છે, તે બાબત એક ચોક્કસ વર્ણન શોધી શકીએ છીએ. વાંચન ચાલુ રાખો

“ઇસ્કોન” એક વ્યવહારવાદ છે

સેમ ઓલ્ડ બ્રેવ ન્યૂ “ઇસ્કોન”

-કૈલાશ ચંદ્ર દાસ

પ્રથમ લેખ, બીજો વિભાગ
છ ભાગની સીરીઝમાંનો બીજો ભાગ

“કિર્તનાનંદના અનાધિકૃત સલાહને અનુસરવાનો પ્રયત્ન કરશો નહિં. કોઇ પણ પોશાકને ધ્યાન આપતા નથી. દરેક વિનીત માણસ તત્વજ્ઞાનને અનુસરે છે અને વ્યવહારુ વાત કરે છે. કિર્તનાનંદ સ્વામીને કંઈક વ્યવહારીક કરવા દો.” બ્રહ્માનંદને પત્ર, ૧૧-૧૦-૬૭

વાંચન ચાલુ રાખો

“ઇસ્કોન” અસ્તિત્વવાદીઓ પરંપરા ને તોડે છે

સેમ ઓલ્ડ બ્રેવ ન્યૂ “ઇસ્કોન”

-કૈલાશ ચંદ્ર દાસ
બીજો લેખ, બીજો વિભાગ

છ ભાગની સીરીઝમાંનો ચોથો ભાગ

“ આ સનાતન ધર્મની પરંપરા તોડનારા બેજવાબદાર નેતાઓ સમાજમાં અંધાધુધી આણે છે. પરિણામે લોકો જીવનધ્યેયને, વિષ્ણુને ભૂલે છે. આવા નેતાઓ અણસમજુ અને અવિવેકી છે અને તેમના અનુયાયીઓ અચૂક અંધાધૂધીમાં ફસાવાના છે.” ભગવદ્‌ ગીતા, ૧.૪૨, ભાવાર્થ

વાંચન ચાલુ રાખો